Něco z historie hokeje

Něco z historie hokeje

Aktualizováno 15. 5. 2019 16:29   Doba čtení přibližně 3 minuty.  | English version


Jen málokteré sportovní odvětví se může vykázat tak bohatou a nezvykle dlouhou historií jako pozemní hokej. Jeho počátky sahají dále než jen do konce 19. století, kdy tato hra nabývá určitého základního a pevného charakteru.

Již před dvěma tisíci lety se v Persii hrála utkání dvou družstev o čtyřech hráčích, kteří se pomocí zahnuté hole pokoušeli prohnat malý míček brankou  vytýčenou dvěma sloupky. Popis hry je zachován v hrdinských básních Shanana, Nizami, Yami a khaghyamé.

Z Persie se hra šíří přes Tibet do Číny a Japonska, kde ji pojmenovali  "Dakiu" a hrála se s míčkem z papíru potaženým bambusovými provazci. Směrem na jih se dostala do Indie. Jak se hrála v Řecku, ukazuje antický reliéf, který byl před osmdesáti lety objeven jako část Themistokleovy zdi v Athénách.  Je na něm zobrazeno rozehrání, tedy buly, prováděna dvěma muži, další přihlížejí a očekávají výsledek. Oblíbili si ji i Římané, o čemž svědčí její přesný popis v epigramech Martiala i název "harpastum" odvozený z řeckého harpazo, což zamená "udeřit". Náruživě se tato hra pěstovala v Irsku, Skotsku, Walesu, ale i ve Francii - slovo "hoquet", tj. ovčácká hůl, je pravděpodobně základem moderního označení hry.

Důležitým mezníkem ve vývoji pozemního hokeje je první polovina 19.století, kdy se začíná pěstovat především  na anglických školách. V roce1852 byla vydána první pravidla, odlišná sice v mnohém od těch současných, ale zahrnující již nejdůležitější, podstatné rysy této hry.

O důležitý zápis do světové historie pozemního hokeje jsme se postarali i my. 7.ledna 1924 se konala ustavující schůze Mezinárodní federace pozemního hokeje FIH, stáváme se jejími spoluzakladateli. V Paříži kromě nás o tom rozhodli delegáti Belgie, francie, Maďarska, Rakouska, Španělska a Švýcarska. Naším zástupcem  zvoleným do nejvyššího orgánu Rady byl zvolen Dr. Jaroslav Řezáč, známý brankář i tím že reprezentoval ČSR také v ledním hokeji na dvou ME a na ZOH 1924

Počet členských zemí FIH úměrně zvyšující se popularitě tohoto sportu ve světě  stále stoupal. rok 1949 - 28, 1974 - 74, 2001 - 120,    Dnes hraje pozemní hokej ve všech pěti světadílech pět miliónu hráčů a hráček. V Evropě se největším počtem registrovaných pozemkářů (130 tisíc) pyšní Nizozemí.

Autor: Petr Podzimek