Vánoční přání 2019

Vánoční přání 2019

Updated 24/12/2019 15:08


Vážení rodiče, přátelé a příznivci pozemního hokeje,

rok utekl jako voda a my se zase sejdeme se svými nejbližšími u štědrovečerní večeře a vánočního stromečku a budeme si užívat svátečních chvil, kterých zažijeme během roku tak málo.

Přejeme Vám, ať si těchto chvilek užijete v klidu v pohodě a ať Vám utíkají co nejpomaleji.

Rádi bychom Vám všem poděkovali za spolupráci v právě končícím roce 2019, který byl pro nás všechny, alespoň co se týká pozemního hokeje, velmi intenzivní. Nejen, že jsme organizovali dva velké mezinárodní turnaje, ale také řadu menších turnajů a soutěží. Nacestovali jsme stovky kilometrů na turnaje a ligové soutěže. To vše by se nedalo bez aktivní pomoci Vás všech. Věříme, že naši malí hokejisté na to budou vzpomínat.

Do dalšího roku Vám všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pokud možno, zachovávejte nám přízeň. Bez Vás to nejde!

 

Vaši trenéři a celý organizační tým pozemního hokeje

Autor: Organizační tým