SUDA CUP 2022

V termínu 19.- 20.11.2022 se uskuteční již 25. ročník největšího mezinárodního halového turnaje v České republice. Na tradičním mládežnickém turnaji budeme letos hostit týmy z ČR, Chorvatska, Polska, Slovenska a Slovinska. V letošním roce je vypsán pro kategorie U15, U12, U10.

Za dobu své existence se tento turnaj stal významnou sportovně-společenskou akcí, která reprezentuje město Hradec Králové a jeho klub pozemního hokeje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Turnaj slouží především pro přípravu mládežnických týmů po přechodu z venkovních hřišť na palubovky sportovních hal před začátkem halových soutěží.

Turnaj se uskuteční na dvou hřištích haly TJ Slavie v Orlické kotlině a za finanční podpory města Hradce Králové. K organizaci takto velkého turnaje se zahraniční účastní je potřeba mnoho dobrovolníků a to hlavně z řad trenérů a rodičů hráčů a hráček HC Slavia Hradec Králové.

Prožijte se svým týmem spoustu nezapomenutelných chvil a těšte se na skvělé zázemí tohoto turnaje.

On November 19-20, 2022, the 25th edition of the largest international indoor tournament in the Czech Republic will take place. This year we will host teams from the Czech Republic, Croatia, Poland, Slovakia and Slovenia at the traditional youth tournament. This year it is listed for the categories U15, U12, U10.

During its existence, this tournament has become an important sporting and social event that represents the city of Hradec Králové and its field hockey club not only in the Czech Republic, but also abroad. The tournament is mainly used for the preparation of youth teams after the transition from outdoor fields to sports halls before the start of indoor competitions.

The tournament will take place on two pitches of the TJ Slavie hall in Orlická kotlina and with the financial support of the city of Hradec Králové. Many volunteers are needed to organize such a large tournament with foreign participants, mainly from the ranks of coaches and parents of HC Slavia Hradec Králové players.

Live many unforgettable moments with your team and look forward to the great facilities of this tournament.

Suda Cup 2019
Suda Cup 2018

Fotogalerie 2021

Fotogalerie 2019

Fotogalerie 2018